Agenda

15-09 Dag van de Hoeve Boveneind

Alles over moderne weidebouw
Laat u inspireren en voorlichten

Dag van de Hoeve Boveneind

10-10 Dag van de Duurzaamheid

The circular economy in practice

A new generation of chemical fertilizers manufactured from waste streams rapidly makes its way into Dutch agriculture, enabling farmers to add high sustainability to their enviably high productivity in a fast and effective way.

Come and learn about economics, precision agriculture, technological, ecological and legislative aspects of this important development and become inspired!

Download flyer

24-11 Smart Fertilization Day 2017

Precisiebemesting is emissiearm plaatsen van organische en anorganische plantenvoeding in de wortelzone, met grote nauwkeurigheid qua hoeveelheid, vorm en tijdstip. Dit levert winst op voor het milieu en de agrarische ondernemers, zoals beproefd en bewezen in het Programma Precisielandbouw (2010-2015). De agrarische sector en de overheid hebben zich verplicht in het Sectorconvenant Schoon en Zuinig de precisiebemesting te bevorderen.

De jaarlijkse Dag van de Precisiebemesting draagt daar structureel aan bij. Alle betrokkenen efficiënt en volledig geïnformeerd, van agrarische ondernemers tot beleidsmedewerkers, dat is het doel. In de eerste plaats biedt de bijeenkomst een overzicht van het snelgroeiende aanbod sinds 2010 aan machines, meststoffen en adviezen voor precisiebemesting. Zo komen de investeringen – low en high tech- op gang en kan de adoptie zich versneld voltrekken conform genoemd convenant, inmiddels schat men de adoptiegraad op 20 %.

Kijk voor meer informatie op Smartfertilizationday.nl.

Contact

Smart Grass Production

Copyright © Smart Grass Production